Podzemna crijeva

Energetska podzemna crijeva za polaganje kablova velikih presjeka. Energetska podzemna crijeva su duplo korugovana sa unutrašnjom sajlom i spojnocim na kraju. Crijeva su crvene boje u ponudi imamo sledeće presjeke:

 • CRIJEVO T FLEX 50/40
 • CRIJEVO T FLEX 63/50
 • CRIJEVO T FLEX 90/75
 • CRIJEVO T FLEX 110/95
 • CRIJEVO T FLEX 125/110
 • CRIJEVO T FLEX 160/145
 • CRIJEVO T FLEX 200/185
 • CRIJEVO T FLEX 250/200

Takodje u ponudi imamo drenažna crijeva sledećih dimenzija:

 • CRIJEVO DRENAZNO 63/50 ZELENO
 • CRIJEVO DRENAZNO 90/75 ZELENO
 • CRIJEVO DRENAZNO 110/90 ZELENO
 • CRIJEVO DRENAZNO 160/145 ZELENO