RBC i BFCE crijeva

Proizvodnja crijeva

Osnovna djelatnost firme je proizvodnja korugovanih cijevi za elektroinstalacije. Koriste se za elektroinstalacije u zgradama polaganjem u zidove i betonske ploče. Marerijal je temperaturno visoko otporan HDPE sa karakteristikom HALOGEN FREE Ovaj tip crijeva ima otpornost na pritisak 320N/cm2 i primjenu u temperaturnom opsegu -25°C do +90°C. Nije otporan na plamen. Prizvodi RBC se u sivoj i oranž boji, a BFCE samo u oranž boji.

Preuzmi katalog

  • CRIJEVO RBC 16/11
  • CRIJEVO RBC 20/14
  • CRIJEVO RBC 25/19
  • CRIJEVO RBC 32/25
  • CRIJEVO RBC 40/34
  • CRIJEVO RBC 50/40

Extra teško

  • CRIJEVO BFCE 16/11
  • CRIJEVO BFCE 20/14
  • CRIJEVO BFCE 25/19
  • CRIJEVO BFCE 32/25